Over SKAO

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. Hier vindt u de Ambities en Prioriteiten van SKAO.

SKAO jaagt bedrijven en overheden met de CO2-Prestatieladder aan om CO2 te reduceren met als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven te realiseren. Wij verbinden partijen, delen kennis en zijn het hart van een groot netwerk.

Het secretariaat organiseert alle bijeenkomsten en vergaderingen van de verschillende onderdelen van de stichting zoals het bestuur, het CCvD, werkgroepen en de Technische Commissie. Het draagt zorg voor de communicatie(middelen), de website en lezingen en presentaties. Het faciliteert onderzoek naar de verbetering en doorontwikkeling van de CO2-Prestatieladder.

SKAO is lid van de Vereniging van Schemabeheerders (VvS).

Medewerkers

Tijmen de Groot Beleid en Ontwikkeling
Check Bio
Joleen Zuidema Content en evenementen
Check Bio
Monique Bollen Beleid en Innovatie
Check Bio
Brian Heikamp Marketing en Relaties
Check Bio
Demi van Laaren Office manager
Check Bio
Gijs Termeer Programmadirecteur
Check Bio
Maud Vastbinder Onderzoek en Innovatie
Check Bio
Jan Hendrik Dronkers Locosecretaris-generaal ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Check Bio

Bestuur

Het Bestuur ziet toe op de onafhankelijkheid, de kwalitatieve ontwikkeling, de exploitatie, de organisatie en de promotie van de ladder. Het Bestuur is breed samengesteld uit opdrachtgevers, het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties.

Show People

Het Platform Aanbesteden

Het Platform Aanbesteden (PA) bestaat uit vertegenwoordigers van de grote opdrachtgevers die aanbesteden met de CO2-Prestatieladder en adviseert SKAO over aanbestedingsrechtelijke vraagstukken. PA is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van het BPKV-criterium en de Handreiking Aanbesteden.

De Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) bestaat uit lead-auditoren van alle bevoegd verklaarde en geaccrediteerde certificerende instellingen en adviseert het CCvD over de interpretatie van de CO2-Prestatieladder en de werkwijze bij certificering. Een belangrijk onderdeel daarvan is het bespreken van harmonisatieonderwerpen, dia na vaststelling door het CCvD, gepubliceerd worden als harmonisatiebesluiten (zie de procedure harmonisatiebesluiten).


Het secretariaat van SKAO wordt verzorgd door Stichting HIER.

Figuur 1
Organogram Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen


Jaarrekening

Jaarrekening Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 2015

Jaarrekening Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 2016

Jaarrekening Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 2017

Jaarrekening Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 2018