Handboek 3.1

Handboek CO2-Prestatieladder 3.1

22 juni 2020


Het Handboek CO2-Prestatieladder is het normatieve document dat het kader vormt voor de CO2-Prestatieladder. In deze norm staan alle eisen voor het behalen, implementeren, behouden en verbeteren van een CO2-managementsysteemwaaraan een gecertificeerde organisatie conform de CO2-Prestatieladder moet voldoen. Het Handboek wordt gepubliceerd op de SKAO site en is gratis te downloaden.

save_alt

Wijzigingenlijst Handboek 3.1

Deze Wijzigingenlijst geeft een overzicht van de wijzigingen in het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 van 22 juni 2020 ten opzichte van de versie 3.0 van 10 juni 2015.

 

save_alt