Deskundigen

Onderdeel van eis 4C1, die alleen geldt voor grote organisaties, is dat de organisatie op directieniveau minstens twee keer per jaar een dialoog voert met een NGO of deskundige over de ambitie van de CO2-reductiedoelstelling en de strategie van de organisatie en haar projecten. Het doel van de kritische dialoog is om te beoordelen of het thema daadwerkelijk prioriteit heeft binnen de directie van de organisatie en om suggesties te doen voor verbetering en het oppakken van nieuwe onderwerpen.

Dialoog

Om deze dialoog te faciliteren stelt SKAO een pool van deskundigen op waaruit organisaties desgewenst een deskundige kunnen kiezen. Het is echter ook mogelijk dat een bedrijf zelf een deskundige voor deze pool voordraagt aan SKAO. Zie hiervoor de procedure en criteria.

Inspiratielijst: Dit document is een Inspiratielijst voor de Deskundigen of NGO’s voor het voeren van de dialoog met grote organisaties (CO2 -Prestatieladder eis 4C1). Dit document is niet normatief en kan ter inspiratie voor de dialoog gebruikt worden. Een deskundige kan organisaties derhalve niet verplichten om bepaalde documenten o.i.d. aan te leveren.

In het kader van de uniformiteit gaat SKAO uit van een tarief per gesprek van maximaal € 600, uitgaande van een halve dag werk. Voor de specifieke tekst over de dialoog verwijzen wij naar Handboek 3.1 (eis 4.C.1 vanaf pagina 77).

Pool van deskundigen

Frits Wuts CO2-Prestatieladder consultant

Voorheen MVO manager en o.a. verantwoordelijk voor behoud van de CO2-Prestatieladder van InTraffic en ICT Group nv

Expertise: kennis in opzetten van en behouden van o.a. de CO2 Prestatieladder, opzet en invulling van ketenanalyses, voortgangsrapportages, duurzaamheid tooling, kennis van EED’s, Ecovadis etc.

Sectorspecifieke deskundige voor ICT

Monique Voogt SQ Consult, Managing director en mede-oprichter Sustainable Quality (SQ) Consult

Daarvoor verschillende rollen in duurzame energie en klimaatadvisering, onder andere als onderzoeker aan de Universiteit Twente en bij het ECN, en als directeur energie en klimaatstrategie bij Ecofys.
Expertise: Duurzame energie en klimaatverandering

Kornelis Blok Wetenschappelijk directeur bij Ecofys en Professor Energy Systems Analysis bij TU Delft

Daarvoor o.a. werkzaam geweest als professor duurzame energie bij de Universiteit Utrecht. Tevens speelde hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een Europees en internationaal klimaatbeleid. 
Expertise: allround energie expert, energie efficiency verbetering, duurzame energieproductie

Mirjam Harmelink Harmelink Consulting / SQ Consult

Onder andere werkzaam (geweest) op het gebied van energie en klimaat als programmamanager bij Utrechtse energie bij gemeente Utrecht, Unitmanager en senior consultant bij Ecofys, programmamanager bij SenterNovem en onderzoeker bij het RIVM.
Expertise: klimaatbeleid, duurzame energie, energie-efficiëntie, (duurzame) warmte

Dian Phylipsen Phylipsen Climate Change Consulting / SQ Consult

Daarvoor onder andere werkzaam geweest bij Ecofys in verschillende rollen op het gebied van klimaatverandering en energie.
Expertise: klimaatverandering, energie, industriële energie-efficiëntie, emissiehandel

Frans Rooijers Directeur CE Delft

Sinds 1990 werkzaam bij CE Delft. Eerst als adviseur/onderzoeker energie en vanaf 1999 als directeur. Daarvoor energiecoördinator bij gemeente Velsen. Hij studeerde Elektriciteitsvoorziening aan de TU Delft.
Expertise: Elektriciteitsvoorziening, energie in de gebouwde omgeving, overheidsinstrumenten.

Wim Turkenburg Natuurkundige, emeritus hoogleraar Science, Technology and Society verbonden aan de Universiteit Utrecht en adviseur energie en milieu

Former director of Copernicus Institute of Sustainable Development. Also board member ECN International Energy Initiative, ipcc, ETC.
Expertise: Energy and the environment, including climate change caused by people.

Cees van Rhee Professor Dredging Engineering aan de TU Delft

De rode draad in Prof. Dr. Ir. Van Rhee zijn carrière is baggeren. Hij heeft bij verschillende organisaties gewerkt op dit gebied en is gepromoveerd op dit onderwerp.
Expertise: Baggertechnologie, Energie. Sectorspecifieke deskundige voor Waterbouwers. 

Serge de Gheldere oprichter en CEO

Oprichter en CEO van Futureproofed, klimaatambassadeur bij ‘The Climate Project’ voor Al Gore, raadslid van het Euro-Mediterranen Energy Efficiency Forum en mede-oprichter van de Klimaatzaak in België.
Expertise: Serge beschikt over een zeer brede strategische kennis betreft energie en klimaat.

Michel van Gorp Onafhankelijk energie- en milieuadviseur

Onafhankelijk energie- en milieuadviseur (met erkenning door de Vlaamse overheid) en docent aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen (Onderwijsgroep Management & Technologie) te Antwerpen. Gastdocent aan de Universiteit Antwerpen (Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling – IMDO). Daarvoor werkzaam bij de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO).
Expertise: milieu, bedrijfsinterne milieuzorg, (hernieuwbare) energie, klimaat, MVO, duurzame bedrijfsstrategieën.

Elske van de Fliert Expert duurzame mobiliteit

Grondlegger van het CO2 afslankprogramma voor het wagenpark en de mobiliteit. Expert op het gebied van groener, schoner en slimmer rijden. Sinds 2004 bezig op het gebied van duurzaamheid, sinds 2007 specifiek op het gebied van het wagenpark en de mobiliteit.

Expertise: duurzame mobiliteit

Siem van Merrienboer Logistiek consultant bij TNO

Sinds 1989 werkzaam bij TNO in de logistiek en sinds 2009 verbonden aan de afdeling Sustainable Transport and Logistics binnen TNO. Daarbij ligt zijn focus op het ontwikkelen en toepassen van innovaties in logistieke netwerken op het gebied van ketenregie (Cross Chain Control Centers), met name in de bouwsector en container transport in de Rotterdamse haven. De afgelopen jaren heeft hij verschillende opdrachten uitgevoerd naar het toepassen van innovatieve bouwlogistieke oplossingen voor binnenstedelijk bouwen, zowel voor gemeentes als voor bedrijven.
Expertise: duurzame logistieke concepten

Geert Bergsma Manager Life Cycle Analysis department bij CE Delft

Als manager van LCA-projecten binnen CE Delft is Geert verantwoordelijk voor onder andere projectaquisitie, project management en stakeholder dialogen. Geert heeft ervaring opgedaan op het gebied van LCA studies van producten, materiaal en verpakking. Ook is hij expert in LCA van voedselproducten, duurzam afvalmanagementsystemen en bezit hij kennis over duurzaamheid, bio-energie en bio-brandstof. In zijn functie werkt Geert met onder meer overheden, maatschappelijke organisaties en de industrie. 

Expertise: Life Cycle Analysis (LCA)

Michaël Steenbergen Assistant Professor/Universitair Docent Dynamics & Durability of Structural Interfaces, TU Delft

Michaël is werkzaam binnen de afdeling Engineering Structures van de faculteit Civiele Techniek aan de TU Delft. Met zijn interdisciplinaire team richt hij zich op de fysica van degradatie en life-cycle-proof ontwerpen van dynamisch belaste (transport)systemen. Voorbeelden zijn de rol van oppervlakteconditionering van de spoorstaaf op de verdere levensduurprestatie in termen van slijtage en rolling contact fatigue, en het benchmarken van het traditionele spoorontwerp en -onderhoud vanuit het oogpunt van minimalisatie van liggingsdegradatie en trillingsemissie. Vanuit zijn onderzoek speelt hij een toonaangevende rol bij technische innovaties in de Europese railsector.

Naast zijn academische rol heeft Michaël een adviesbureau dat zich richt op het identificeren, analyseren en voorkomen van metallurgische/tribologische schade in systemen/constructies onderhevig aan dynamische belasting.

Tjerk Wagenaar CFO bij Cordaid en adviseur duurzaamheid

Tot juni 2017 was Tjerk werkzaam als directeur van Natuur & Milieu. Daarvoor was hij werkzaam als directeur Business Unit Warmte & Koude bij Eneco. Zijn expertise ligt voornamelijk in duurzame transitie, organisatie en strategie. 

Expertise: Duurzame transitie, organisatie en strategie. 

Niels van Geenhuizen Global Sustainable Solutions Leader bij Arcadis

Niels is op dit moment binnen Arcadis actief om de oplossingen die Arcadis biedt of gaat bieden, te verduurzamen. Daarmee vertaalt hij het duurzaamheidsbeleid van de klant in concrete maatregelen binnen de diensten en producten die Arcadis aanbiedt. Daarnaast is Niels op dit moment zeer actief op het vlak van duurzame mobiliteit binnen het bedrijfsleven van Nederland vanuit zijn rol binnen Anders Reizen (voorzitter) en De Reisbeweging (bestuurslid) en het Klimaatakkoord (lid sub-tafel Zakelijke Mobiliteit). Je kunt Niels vragen voor generieke duurzame thema’s vanuit zijn jarenlange ervaring als duurzaamheidsleider binnen Arcadis of meer specifiek over duurzame mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling of energietransitie.

Hans Kröder Internationaal expert duurzaamheid

Hans Kröder is internationaal expert duurzaamheid en heeft meer dan zeventig organisaties begeleid in private en publieke sector op weg naar een duurzame strategie en de implementatie ervan. Hans was direct betrokken bij de wereldwijde ontwikkeling van ISO 26000 Guidance on Social Responsibility en ISO 20400 Sustainable Procurement en sinds begin 2019 bij een nieuwe internationale richtlijn voor ‘Circular Economy’. Voor het Nationaal Duurzaamheid Instituut ontwikkelde hij de CO2 reductie pijler, gebaseerd op ISO 14064 en de CO2 Prestatieladder.
Expertise: MVO, MVI, Circulaire Economie, GRI, van strategie naar implementatie

Nele de Belie Professor en directeur van het Laboratorium Magnel-Vandepitte voor bouwkundige constructies en bouwmaterialen, Universiteit Gent

Professor en directeur van het Laboratorium Magnel-Vandepitte voor bouwkundige constructies en bouwmaterialen, Universiteit Gent.

Nele staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep “beton en milieu” die de duurzaamheid en milieu-impact van het materiaal beton bestudeert. Dit omvat ook het onderzoek van alternatieve bindmiddelen in het kader van een circulaire economie.

Expertise: duurzaamheid van beton (durability and sustainability)

Andre Nijhof Professor Sustainable Business and Stewardship, Nyenrode Business Universiteit

André Nijhof studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde bij diezelfde universiteit op het gebied van organisatieverandering rond maatschappelijke vraagstukken. Na zijn promoveren heeft hij 6 jaar als senior consultant gewerkt aan integrale managementsystemen, verduurzaming van ketens en maatschappelijk verantwoord ondernemen en was hij voorzitter van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland. Sinds 2016 is André hoogleraar Sustainable Business & Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit. Hij verzorgt executive onderwijs zoals Finance in Transitie en de MVO Expeditie, verzorgt in-company programma’s zoals Frontrunners in Stewardship en leidt onderwijsvakken over duurzaamheid en innovatie in de BSc, MSc, MBA en governance programma’s van Nyenrode. Dit onderwijs bouwt voort op zijn onderzoek naar duurzame markttransformatie in diverse sectoren en de wijze waarop koplopers maatschappelijk commitment verankeren in de kernprocessen van een organisatie.

Bob Geldermans Assistent Professor Leerstoel Klimaatontwerp & Duurzaamheid, Faculteit Bouwkunde, TU Delft.

Daarnaast als Circulariteitsexpert verbonden aan de afdeling ‘Campus Real Estate’ van de TU Delft. In het verleden werkzaam geweest als Programma Manager Circular City bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions en Sectiehoofd van de sectie Klimaatontwerp. Expertise: Circulair Bouwen, Duurzame materiaalstromen, Cradle to Cradle, Embodied impact