Harmonisatie

Nadere interpretatie van de eisen worden ter harmonisatie (zij het anoniem) in de Technische Commissie vergaderingen besproken. In het document Procedure Harmonisatiebesluiten wordt besproken hoe de harmonisatieonderwerpen worden geagendeerd en hoe harmonisatiesluiten worden genomen. Indien een bedrijf het niet eens is met de interpretatie van een eis door de LadderCI, kan het bedrijf zijn LadderCI vragen om het onderwerp van het interpretatieverschil ter harmonisatie voor de volgende Technische Commissie te agenderen.